Daňový kalendář


Novější 1 3 11 22 32
čec 31

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2020

čec 20

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2020

čen 30

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020

čen 22

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2020

čen 15

Daň z příjmů

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň z příjmů

čen 01

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020

kvě 20

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2020

dub 30

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020

dub 20

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2020

dub 01

Daň z příjmů

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
 • uplatnění plné moci k zastupování pro daňového poradce u věcně a místně příslušného správce daně (prodloužený termín daňového přiznání za rok 2019)
 • provedení ročního zúčování záloh a daň. zvýhodnění za zaměstnance za rok 2019 s následným vrácením přeplatku z ročního zúčtování zaměstnanci (04/2020)
 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou dle zvláštní sazby za zdaňovací období 2019
 • osvobozené příjmy, které FO obdržel v roce 2019, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání)

Pzn:

K problematice bylo vydáno rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně za pozdní podání vybraných daňových tvrzení a opožděnou platbu daně z důvodu opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 a o prominutí poplatku za žádost o prominutí příslušenství daně ze stejných důvodů.

Dále byl vydán pokyn pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.


Novější 1 3 11 22 32

Kontakt

Ing. Jaroslav Šimeček
Družstevní 555
595 01 Velká Bíteš

mobil: 730 144 941

IČ: 75611856

Registrace u ČNB: 165660PPZ

www.j-consult.cz
ing.simecek@seznam.cz

Daňový kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
Daň z příjmů
Sociální pojištění (OSVČ)
Oznámení CRS (GATCA)
Oznámení FATCA
1 2 3 4 5
6 7 8
Zdravotní pojištění (OSVČ)
9 10
Spotřební daň
11 12
13 14 15
Daň silniční
16 17
Intrastat
18 19
20
Daň z přidané hodnoty
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Daň z příjmů
21 22 23 24 25 26
27
Daň z přidané hodnoty
Spotřební daň
Energetické daně
Daň z hazardních her
28 29 30
Energetické daně
31
Daň z příjmů
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
1 2
j-consult