Účetnictví

Vedení účetnictví

Pravidelným zpracováním účetních agend podporuji přehled pro podnikatele o finančních výsledcích a firemním majetku. Viz. níže.

- vedení hlavní knihy, účetního deníku, analytické evidence
- evidence závazků a pohledávek, saldo, evidence majetku
- zpracování bankovních a pokladních dokladů
- aparát kontroly úhrad
- účetní tiskové a přehledové sestavy
- zpracování účetních závěrek a cash flow
- zpracování přiznání k DPH
- záznamní povinnosti, dani z příjmu a ostatním daním
- zastupování na úřadech v ostatních daňových záležitostech

 

Vedení daňové evidence (OSVČ)


- zpracování bankovních a pokladních dokladů
- vedení peněžního deníku
- evidence závazků a pohledávek a evidence majetku
- faktury vystavené a přijaté
- daňové přiznání k DPH včetně povinných sestav
- aparát kontroly úhrad
- účetní tiskové sestavy a přehledové sestavy
- závěrkové operace – uzavření roku, počáteční stavy
- sestavení daňového přiznání k dani z příjmů - přehledy na OSSZ a ZP

 

Vedení mzdové agendy

Externí zpracování mzdové agendy patří v dnešní době k časté službě, kterou využívají firmy pro své zaměstnance.
Nabízím zpracování mezd malých organizací (mzdy do 30 zaměstnanců).

 • personalistika - seznam zaměstnanců
 • mzdy - zpracování
 • tiskové sestavy pro mzdy - čtvrtletní výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele dle vyhl. 125/
 • zaúčtování záloh a mezd
 • zpracování přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovny
 • výpočet odvodů sociálního a zdravotního pojištění a záloh na daň ze závislé činnosti, případně daně srážené
 • zpracování hromadných příkazů k úhradě odvodů z mezd a výplat čistých mezd
 • vedení mzdových listů
 • vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • vypracování vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • vypracování vyúčtování daně srážkové daně z příjmů FO
 • vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech
 • popř. zastupování klienta při kontrolách sociální správy, zdravotní pojišťovny nebo finančního úřadu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ing. Jaroslav Šimeček
Družstevní 555
595 01 Velká Bíteš

mobil: 730 144 941

IČ: 75611856

Registrace u ČNB: 165660PPZ

www.j-consult.cz
ing.simecek@seznam.cz

Daňový kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
Daň z příjmů
Sociální pojištění (OSVČ)
Oznámení CRS (GATCA)
Oznámení FATCA
1 2 3 4 5
6 7 8
Zdravotní pojištění (OSVČ)
9 10
Spotřební daň
11 12
13 14 15
Daň silniční
16 17
Intrastat
18 19
20
Daň z přidané hodnoty
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Daň z příjmů
21 22 23 24 25 26
27
Daň z přidané hodnoty
Spotřební daň
Energetické daně
Daň z hazardních her
28 29 30
Energetické daně
31
Daň z příjmů
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Sociální pojištění (OSVČ)
1 2
j-consult