Daňový kalendář


dub 20

Intrastat

 • elektronické podání výkazu za březen 2020

dub 20

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

dub 15

Daň silniční

 • záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020

dub 09

Spotřební daň

 • splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

dub 08

Zdravotní pojištění (OSVČ)

 • odvod zálohy OSVČ za březen 2020
 • podání Přehledu OSVČ za rok 2019, není-li OSVČ povinna podávat daňové přiznání

dub 01

Daň z příjmů

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
 • uplatnění plné moci k zastupování pro daňového poradce u věcně a místně příslušného správce daně (prodloužený termín daňového přiznání za rok 2019)
 • provedení ročního zúčování záloh a daň. zvýhodnění za zaměstnance za rok 2019 s následným vrácením přeplatku z ročního zúčtování zaměstnanci (04/2020)
 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou dle zvláštní sazby za zdaňovací období 2019
 • osvobozené příjmy, které FO obdržel v roce 2019, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání)

Pzn:

K problematice bylo vydáno rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně za pozdní podání vybraných daňových tvrzení a opožděnou platbu daně z důvodu opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 a o prominutí poplatku za žádost o prominutí příslušenství daně ze stejných důvodů.

Dále byl vydán pokyn pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.


bře 31

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020

bře 26

Spotřební daň

 • splatnost daně za leden 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

bře 25

Spotřební daň

 • daňové přiznání za únor 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2020 (pokud vznikl nárok)

bře 25

Energetické daně

 • přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2020


Kontakt

Ing. Jaroslav Šimeček
Družstevní 555
595 01 Velká Bíteš

mobil: 730 144 941

IČ: 75611856

Registrace u ČNB: 165660PPZ

www.j-consult.cz
ing.simecek@seznam.cz

Daňový kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31
Daň z příjmů
1
Daň z příjmů
2 3 4 5
6 7 8
Zdravotní pojištění (OSVČ)
9
Spotřební daň
10 11 12
13 14 15
Daň silniční
16 17 18 19
20
Daň z přidané hodnoty
Intrastat
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Daň z příjmů
EET
21 22 23 24
Spotřební daň
25 26
27
Daň z hazardních her
Daň z přidané hodnoty
Energetické daně
Spotřební daň
28 29 30
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
1 2 3
j-consult