Účetnictví

Vedení účetnictví

Pravidelným zpracováním účetních agend podporuji přehled pro podnikatele o finančních výsledcích a firemním majetku. Viz. níže.

- vedení hlavní knihy, účetního deníku, analytické evidence
- evidence závazků a pohledávek, saldo, evidence majetku
- zpracování bankovních a pokladních dokladů
- aparát kontroly úhrad
- účetní tiskové a přehledové sestavy
- zpracování účetních závěrek a cash flow
- zpracování přiznání k DPH
- záznamní povinnosti, dani z příjmu a ostatním daním
- zastupování na úřadech v ostatních daňových záležitostech

 

Vedení daňové evidence (OSVČ)


- zpracování bankovních a pokladních dokladů
- vedení peněžního deníku
- evidence závazků a pohledávek a evidence majetku
- faktury vystavené a přijaté
- daňové přiznání k DPH včetně povinných sestav
- aparát kontroly úhrad
- účetní tiskové sestavy a přehledové sestavy
- závěrkové operace – uzavření roku, počáteční stavy
- sestavení daňového přiznání k dani z příjmů - přehledy na OSSZ a ZP

 

Vedení mzdové agendy

Externí zpracování mzdové agendy patří v dnešní době k časté službě, kterou využívají firmy pro své zaměstnance.
Nabízím zpracování mezd malých organizací (mzdy do 30 zaměstnanců).

 • personalistika - seznam zaměstnanců
 • mzdy - zpracování
 • tiskové sestavy pro mzdy - čtvrtletní výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele dle vyhl. 125/
 • zaúčtování záloh a mezd
 • zpracování přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovny
 • výpočet odvodů sociálního a zdravotního pojištění a záloh na daň ze závislé činnosti, případně daně srážené
 • zpracování hromadných příkazů k úhradě odvodů z mezd a výplat čistých mezd
 • vedení mzdových listů
 • vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • vypracování vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • vypracování vyúčtování daně srážkové daně z příjmů FO
 • vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech
 • popř. zastupování klienta při kontrolách sociální správy, zdravotní pojišťovny nebo finančního úřadu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ing. Jaroslav Šimeček
Družstevní 555
595 01 Velká Bíteš

mobil: 730 144 941

IČ: 75611856

Registrace u ČNB: 165660PPZ

www.j-consult.cz
ing.simecek@seznam.cz

Daňový kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
Biopaliva
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Daň z příjmů
Sociální pojištění (OSVČ)
Daň z nemovitých věcí
Daň silniční
2 3 4 5 6 7
8
Zdravotní pojištění (OSVČ)
9
Spotřební daň
10 11 12 13 14
15
Daň z příjmů
16
Intrastat
17 18 19 20 21
22
Daň z příjmů
Zdravotní pojištění
Sociální pojištění
23 24
Spotřební daň
25
Daň z přidané hodnoty
Energetické daně
Spotřební daň
26 27 28
j-consult