Ekonomické a finanční poradenstvíEkonomické a finanční vyhodnocování investičních záměrů a projektů

Projektem
obecně můžeme chápat proces definování konkrétního záměru, plánování jeho dílčích etap a následně řízení činností, vedoucích k jeho naplnění. Podnikatelský projekt si takto můžete představit jako plánování, organizování a řízení úkolů a jejich vykonavatelů – zdrojů pro uskutečnění plánovaných cílů konkrétní společnosti, obvykle s limitovanými prostředky a časem. 

Podnikatelské projekty jsou zaměřeny především do oblasti založení, rozvoje či inovace podnikání (společnosti) a mají převážně investiční charakter. Proto se můžeme často setkat s označením projektu jako investiční projekt.

 

Jak Vám mohu pomoci?

Vyhledávání vhodných zdrojů financování

Nabízím poradenské služby při přípravě finančních analýz úvěrových a jiných projektů a rovněž plánování CASH FLOW .Jsem schopen poskytnout účinnou pomoc při vyhledávání vhodných zdrojů financování pro kvalitní podnikatelské záměry.

Pomocí finanční analýzy a vyhodnocení účetních výkazů jsem schopen nezávisle posoudit Vaši hospodářskou situaci nebo Vámi určeného subjektu, případně ověřit vybrané údaje vykazované účetnictvím.

Finanční analýzu lze po dohodě s Vámi zaměřit i na úzce specifikovaný problém.

 
 

Vyhotovení podkladů pro banky a ostatní finanční instituce

 

Tato služba pro Vás zahrnuje činnosti vedoucí k získání úvěru.

V první fázi začíná rámcovým vyhodnocením podnikatelského záměru a doporučením vhodného poskytovatele úvěru, dále potom tabulkovým zpracováním podnikatelského záměru a jiné dokumentace dle požadavků poskytovatele úvěru. V případě zaneprázdněnosti Vás lze zastoupit na základě plné moci,  příp. se spolu s Vámi účastnit  při jednáních s poskytovatelem úvěru.

 

Tvorba ekonomických a finančních plánů 

Pomohu Vám zformulovat Vaše krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé finanční plány a cíle.
Dle Vašich potřeb a možností pomohu vybrat nejvýhodnější kombinaci finančních produktů, aby tyto potřeby a cíle byly reálnými.

.
Poskytnutí dlouhodobé spolupráce a pravidelný servis je samozřejmovství.

 

Poradce pro finanční plánování = komplexní řešení vaší finanční situace

 

 

 

 

Kontakt

Ing. Jaroslav Šimeček
Družstevní 555
595 01 Velká Bíteš

mobil: 730 144 941

IČ: 75611856

Registrace u ČNB: 165660PPZ

www.j-consult.cz
ing.simecek@seznam.cz

Daňový kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
Biopaliva
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Daň z příjmů
Sociální pojištění (OSVČ)
Daň z nemovitých věcí
Daň silniční
2 3 4 5 6 7
8
Zdravotní pojištění (OSVČ)
9
Spotřební daň
10 11 12 13 14
15
Daň z příjmů
16
Intrastat
17 18 19 20 21
22
Daň z příjmů
Zdravotní pojištění
Sociální pojištění
23 24
Spotřební daň
25
Daň z přidané hodnoty
Energetické daně
Spotřební daň
26 27 28
j-consult