Daň z příjmůDatum konání:
1.4.2020
  • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
  • uplatnění plné moci k zastupování pro daňového poradce u věcně a místně příslušného správce daně (prodloužený termín daňového přiznání za rok 2019)
  • provedení ročního zúčování záloh a daň. zvýhodnění za zaměstnance za rok 2019 s následným vrácením přeplatku z ročního zúčtování zaměstnanci (04/2020)
  • podání vyúčtování daně vybírané srážkou dle zvláštní sazby za zdaňovací období 2019
  • osvobozené příjmy, které FO obdržel v roce 2019, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání)

Pzn:

K problematice bylo vydáno rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně za pozdní podání vybraných daňových tvrzení a opožděnou platbu daně z důvodu opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 a o prominutí poplatku za žádost o prominutí příslušenství daně ze stejných důvodů.

Dále byl vydán pokyn pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.


Kontakt

Ing. Jaroslav Šimeček
Družstevní 555
595 01 Velká Bíteš

mobil: 730 144 941

IČ: 75611856

Registrace u ČNB: 165660PPZ

www.j-consult.cz
ing.simecek@seznam.cz

Daňový kalendář

Po Út St Čt So Ne
31
Daň z nemovitých věcí
Daň z příjmů
Sociální pojištění (OSVČ)
1 2 3 4 5 6
7 8
Zdravotní pojištění (OSVČ)
9
Spotřební daň
10 11 12 13
14 15
Daň z příjmů
16
Intrastat
17 18
Sociální pojištění (OSVČ)
19 20
21
Daň z příjmů
Zdravotní pojištění
Sociální pojištění
22 23 24
Spotřební daň
25
Daň z přidané hodnoty
Spotřební daň
Energetické daně
26 27
28 29 30
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů
Sociální pojištění (OSVČ)
1
Evidence tržeb
2 3 4
j-consult